Als mijn huisdier zou kunnen spreken, wat zou het dan zeggen?

Wilt u weten wat er in het hoofd van uw (huis-)dier omgaat? Waarom uw hond of kat opeens niet meer naar u
luistert? En wat de verklaring voor zijn vreemde of agressieve gedrag is? Of misschien maakt u zich zorgen
omdat uw huisdier ziek is en vraagt u zich vertwijfeld af hoe hij of zij zich voelt, wat de laatste gedachten zijn
en wat het beste voor uw dier is. Kortom, situaties waarbij u graag met uw dier zou willen praten.

Kan mijn hond praten?... mijn kat ook?... en mijn konijn dan?

Ja, uw hond kan zeer zeker praten. En niet alleen uw hond of kat, alle dieren kunnen praten. Alleen niet op de wijze
die wij in het dagelijks leven gewend zijn. Niet in de taal zoals u en ik met elkaar communiceren. Dieren onderling spreken hun eigen taal met elkaar. Middels telepathische communicatie kan ik ook met uw (huis-)dier communiceren.

Hoe verloopt een mediation/bemiddeling?

Stap 1

De contacten tussen uw
(huis-)dier en mij verlopen in
eerste instantie via een foto
van het dier. Op deze manier
leer ik het dier kennen en zij
mij. Dit kan zijn op basis van
de door u gestelde vragen,
maar ook zonder deze vragen
krijg ik verrassend veel
informatie telepathisch door.

Stap 2

Alle informatie die het dier mij
geeft, werk ik zo neutraal en
eerlijk mogelijk uit in een
schriftelijk stuk. Hierin staat
onder andere beschreven waar
bepaalde gedragingen vandaan
komen en wat de achter-
liggende gedachtegang is.
Hierdoor kunt u gerichter
trainen of uw eigen handelingen aanpassen
om bepaalde reacties te voorkomen.

Stap 3

Het uitgewerkte stuk over-
handig ik u persoonlijk (mits
dit omgeving Heerhugowaard
is) met daarbij een monde-
linge toelichting. Bij het
huisbezoek kan ik tevens
middels handoplegging voelen
of het dier andere lichamelijke
afwijkingen heeft buiten de
zaken die het reeds zelf heeft
doorgegeven gedurende de
reading. Mocht de afstand te
groot zijn kan dit huisbezoek
vervangen worden door een
telefonisch consult.

Het resultaat is wederzijds begrip en praktische adviezen om de band met uw dier te versterken.

Terug naar boven